Anasayfa > Proje Tabanlı Öğrenme

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin hayatlarında karşılaşabilecekleri problemleri sınıf ortamında farklı disiplinlerle bağlantı kurarak belirli kısıtlamalar çerçevesinde çözmeye çalıştıkları öğrenme yaklaşımıdır. Kpss öğretim yöntem ve teknikleri içindeki proje tabanlı öğrenme özellikleri, proje konularının özelliklerini, dersin işlenme aşamalarını, proje uygulanırken dikkat edilecek noktaları ve proje temelli öğrenmenin yararları ve sınırlılıklarını bu bölümde irdeleyeceğiz.

  • Proje temelli öğrenmede disiplinler arası bir problem ya da senaryo üzerinde çalışılır.
  • Grupla ya da bireysel olarak gerçek yaşama uygun beceriler kazandırma amacı yürütülen bir yöntemdir.
  • Sonunda bir ürün ortaya konulması istenir ancak önemli olan süreçtir.
  • Araştırma ve inceleme içersinde, uygulamadan değerlendirmeye beceriler kazandırılır.