Anasayfa > Matematiksel Modelleme

Matematiksel Modelleme en genel anlamda gerçek hayattan bir durumun yapısal özelliklerinin matematiğin sembolik sistemine aktarılarak çözümleme ve analizinin yapılma sürecidir. Matematiksel Modelleme sınıfında öğrencilerimize teoride öğrendikleri matematik derslerini pratiğe döküp, soyut olan matematiksel konuları somutlaştırıp etkili ve kalıcı öğrenim sağlamaktayız. Matematiksel modelleme dersimizde kullanılan yöntemlerin yeniliği ve estetik değeri bizi gerçek hayatta karşılaşacağımız problemlere ve gelecekte tasarlayacağımız birçok alanda temel niteliğinde olmaktadır. Öğrencilere gerçek hayatta karşılarına çıkacak bir problemi düşünmelerini, bu problemi somut bir şekilde temsil etmelerini, probleme bir çözüm hesaplayıp ve sonrada ortaya çıkan sonucu gerçek dünya diline tercime etmelerini istemekteyiz. Bu şekilde öğrencilerimiz sistematik olarak problem çözme becerisi kazanmaktadır. Bunun yanı sıra temeli Matematikten oluşan bir ağacı teknoloji, mühendislik, fen ve birçok kazanım dalları ile entegre edip stem meyvesini ortaya koymaktayız.

Bunlardan farklı olarak Matematiksel modelleme derslerimizde belirli aralıklarla öğrencilere farklı bir bakış açısı ve gerçek hayatta karşılaştıkları problemlere farklı çözüm yolu bulmaları için stratejik zeka ve matematiksel hafıza soruları sormaktayız. Öğrenciden cevap duymak yerine gidiş yollarını sorgulayıp, bireysel fikirlerini ve yorumlarını söylemelerini istiyoruz. Yalnızca sonuç odaklı düşünmek yerine, gidiş yolunun önemini vurgulamaktayız. Sonuç kısmında ekip halinde cevap bulmalarını istemekteyiz.

Bize Ulaşın